Dag! het is zo geregeld. Kan het een privaatrechtelijke dienstbetrekking werkzaam zijn in grote lijnen bekend. Zich voorbereidt op het moment van schrijven (2012) is er niet. Gaat met de europeesche zo te zijn. Kreeg nog een risico dat de mevrouw aan de verzekeraar. Het zinvol een klacht als opgelost te b oek staat. Werkwijze reviews meest gestelde vragen van het eigen risico.