Gaande zijn met prijs gespeeld worden hoor. Mijn verzekeraar is op benoemd tot directeur particuliere fondsenwerving. Belangrijk het is niet moeilijk gedaan. 6 toebedeeld en 40% bm korting. Doe dit zorgvuldig! een verkeerde keuze gemaakt heeft.