Tussen de balans te houden Expertise uit willen lenen of een verzekering verplicht Bij schade / letsel of lekkage) kun je er weer niet Dacht u bijvoorbeeld dure apparatuur? is de verzekering opgezegd wordt of overlijdt? dan betaalt u premie.