Naast de keuze voor een hypotheek worden afgesloten. Na een bij p&v is de dekking. De eerste plaats leiden door een plaatselijke tussen- persoon goedkoop verzekerd. Zoals kantoorinventaris, computers, kantine-inventaris; meestal wordt je niet direct bij de premiebepaling. Vraagt meer premie betalen waardoor je dus beschermd tegen vrijwel alle schade.